Ga naar inhoud (ALT + C)

KORT beleid

KORT logoBeeldende kunst in de openbare ruimte van de gemeente Tilburg is van 2002 tot 2010 ontwikkeld volgens het Kunstenplan Openbare Ruimte Tilburg (KORT). Ole Bouman heeft op uitnodiging van de gemeente Tilburg de KORTvisie geschreven. Deze visie is vertaald in het KORTbeleid. Het daaruit voortvloeiende KORTwerkpakket was beschikbaar voor ieder die ideeën heeft of mee wil werken aan de realisatie van de beeldende kunst in de openbare ruimte van de gemeente Tilburg.

Mede vanuit bezuinigingsdoeleinden is besloten het KORTbeleid te stoppen met ingang van 2011. Momenteel worden vanuit de gemeente geen nieuwe kunstwerken geïnitieerd. De komende jaren richten we ons op behoud en beheer van de huidige collectie

Bekijk de volgende onderwerpen: