Ga naar inhoud (ALT + C)

KORT meten volgens Ole Bouwman

“De KORT visie uit 2001 en de Vervolgvisie 2004 vormen tezamen een ingrijpende verandering van de gangbare opdrachtenpraktijk met betrekking tot de kunst in de openbare ruimte. Tilburg kiest met KORT voor een overgang van object naar proces, van unieke auteurs naar samenwerkingsverbanden, van sectoraal denken naar integraal denken, van reactieve ingrepen naar proactieve strategieën. Het is niet gemakkelijk zo’n operatie vanzelfsprekend te maken binnen de bestaande gemeentelijke processen. Daarom is het nodig een zorgvuldig meetinstrumentarium aan te leggen dat dienst kan gaan doen als hulp bij het beoordelen van succes en mislukking, maar dat tegelijkertijd zelf een ideeënmachine kan worden. Door meten worden ook kansen zichtbaar, en dat is juist wat KORT het hardst nodig heeft: het creëren van mogelijkheden voor de kunst. Door het meten kan deze kunst beter worden ingebed in de bestaande kunstpraktijk, in het cultuurbeleid, in de samenleving en kan het ook een substantiële factor worden in het debat over kunst en samenleving. Door te meten wordt het mogelijk het primaire “er iets van vinden” te verdiepen tot het niveau van “er iets over vinden” of zelfs “er iets ín vinden”. Door te meten wordt de structuur van het nieuwe beleid transparant en bespreekbaar op vele niveaus.”