docuentenspul

Doelgroep:
Primair onderwijs groep 7, 8
Voortgezet onderwijs groep 1, 2, 3

Beste docent,
Hieronder volgt een korte toelichting op de ‘KORT VOOR KIDS SITE’ zodat u deze optimaal kunt gebruiken.
De opzet is dat leerlingen op speelse wijze kennis maken met kunst in de openbare ruimte van Tilburg. Daarnaast plaatst de site moderne kunst in een iets bredere, historische context. Moderne kunst wordt toch niet altijd even goed begrepen.
Onder ‘Moderne kunst, da snap ik nie hoor!’ zitten vier onderdelen waarin iets over de achtergronden en ontstaansgeschiedenis van moderne kunst wordt verteld. Dit alles geïllustreerd met spannend en ondersteunend beeldmateriaal.
Het is niet de bedoeling om de leerlingen te overladen met informatie.
De leerling hoeft alleen dié informatie tot zich te nemen waar hij of zij ook daadwerkelijk naar op zoek, of in geïnteresseerd is.
Er wordt regelmatig naar andere onderdelen van de KORTsite verwezen zodat de leerlingen de KORTsite in zijn geheel zullen gebruiken.

De ‘KORT VOOR KIDS’ site bestaat uit vier delen:
a. De homepagina: Welkom op de Kort voor Kids site
Bovenaan, waar ook ‘voor de docent’ staat vindt u bij ‘info over kort’ informatie over de doelstellingen van KORT en een uitleg over hoe de KORTsite in elkaar zit. Bij ‘links’ vindt u een aantal websites die met kunst of kunsteducatie te maken hebben.
Op de drie kleinere kaders links kunt u doorklikken om dieper op dingen in te gaan.

b. 1e kader: Moderne kunst, da snap ik nie hoor!
1. Wat is kunst eigenlijk?
2. Verschil tussen figuratieve en abstracte kunst.
3. Hoe en waarom is moderne kunst eigenlijk ontstaan?
4. Waar kun je kunst allemaal tegenkomen?

c. 2e kader: Kortkunst onder de loep.
Negen KORT kunstwerken die nader bekeken worden. Door middel van vragen, opdrachten en speurtochten kunnen leerlingen dieper op de desbetreffende kunstenaars en kunstwerken ingaan. Bij deze negen kunstwerken staan links naar de kunstwerken (voor zover zij zich op het Internet afspelen), en naar de websites van de kunstenaars zelf. De negen kunstwerken worden om de zoveel tijd vervangen of aangevuld.

d. 3e kader: Doe de KORT Kunstquizzzzz
Door middel van de vragen leren leerlingen iets over moderne kunst in het algemeen en over kunst in de openbare ruimte van Tilburg.
Alle antwoorden zijn in de KORT VOOR KIDS SITE terug te vinden. Bij iedere vraag staat waar ze het in de tekst kunnen terugvinden.
Het extra leuke van de quiz is dat leerlingen twee toegangskaartjes voor de Efteling kunnen winnen. Een goede stimulans om zich in de site en het onderwerp te verdiepen.

Doelstellingen:
Doel is dat leerlingen:

Enkele klassikale toepassingen van KORT VOOR KIDS: