Ga naar inhoud (ALT + C)

KORT over het werk

Terug naar overzicht

titel Monument Peerke Donders (1809-1887)
jaar van realisatie 1926
naam kunstenaar(s)
locatie Wilhelminapark (bekijk het werk op de kaart)
materiaal brons, sokkel euville
herkomst opdracht Opgebracht met gelden bijeengebracht door de Tilburgse bevolking.
eigenaar Gemeente Tilburg
kunstroute
afbeeldingen
klik voor vergroting

Peerke (Petrus) Donders werd in 1809 geboren al een zoon van een Tilburgse thuiswever. In 1841 ontving hij zijn priesterwijding en een jaar later vertrok hij als missionaris naar Suriname. Tot in 1856 verrichte hij zijn pastorale werk in Paramaribo, daarna legde hij zich geheel toe op de geestelijke en lichamelijk verzorging van de inwoners van Batavia, een verbanningsoord voor melaatsen. Het is dit werk dat hem na zijn overlijden de eretitel 'Apostel der melaatsen' bezorgde en dat de aanleiding was voor het starten van het zalig- en heiligverklaringsproces ( in 1913 ontving hij de titel 'Eerbiedwaardig', in 1982 werd hij 'zalig' verklaard). De houding van de figuur symboliseert de tweeledigheid van het werk dat Peerke Donders verrichtte: enerzijds het bekeringswerk, uitgedrukt door het opgeheven kruisbeeld, anderzijds het verplegen der zieken, gesymboliseerd door het gebaar van de handoplegging. Links en rechts op de sokkel zijn bronzen schildjes aangebracht met een afbeelding van het wapen van Tilburg en van een schip op zee (verwijzend naar de oversteek naar Suriname).

Bron: Kunst Onderweg, Paul van de Sande