Ga naar inhoud (ALT + C)

KORT over het werk

Terug naar overzicht

titel Masterplan Beeldende Kunst in Tilburg
jaar van realisatie 1983
naam kunstenaar(s)
herkomst opdracht De gemeente Tilburg heeft het masterplan laten ontwikkelen als basis voor de bestedingen vanuit het Fonds Beeldende Kunst
eigenaar Gemeente Tilburg
afbeeldingen
klik voor vergroting
klik voor vergroting

In 1976 besluit de gemeente Tilburg om1% van de kosten voor het bouwrijp maken van terreinen voor bestemmingsplannen te reserveren voor toepassing van beeldende kunst in de gebouwde of te bouwen omgeving. In 1983 werd 'beeldende kunst in tilburg, een masterplan' door Joost Baljeu gepresenteerd. Doel van zijn plan was, 'om te komen tot een zo verantwoord mogelijke plaatsing van beeldende kunst in het openbaar, dat wil zeggen voor iedereen toegankelijk gebied' en 'door middel van inbreng van beeldende kunst de kwaliteit van het stedelijk leefmilieu op te voeren en te verlevendigen' aldus Joost Baljeu. Het 'masterplan' bood de mogelijkheid om los te komen van een gebouw en toepassing te vinden in gehele gebieden of gebiedsdelen. In zijn plan heeft Joost Baljeu de historische web-vormige hoofdstructuren van Tilburg als leidraad genomen. Hierbinnen heeft hij voorstellen voor routes en locaties gedaan en drie kunstsoorten toegepast: er zijn routes voor conceptuele, constructieve en figuratieve kunst. In de periode 1987 tot 1996 zijn dertien werken gerealiseerd.