Ga naar inhoud (ALT + C)

KORT over het werk

Terug naar overzicht

titel Zonder titel
jaar van realisatie 1992
naam kunstenaar(s)
locatie Warandelaan 2, centraal plein Universiteit van Tilburg (bekijk het werk op de kaart)
materiaal staal
herkomst opdracht Percentageregeling rijksoverheid, toegepast bij de bouw van de universiteitsbibliotheek
eigenaar Universiteit van Tilburg
afbeeldingen
klik voor vergroting

Het kunstwerk ligt pal in de as van de brede toegangsweg die vanaf de Prof. Verbernelaan in westwaartse richting naar de campus voert. Doordat het object als het ware dwars op die weg geplaatst is, met zijn rug naar het achterliggende bos gekeerd, markeert het de westelijke begrenzing van het universiteitsterrein. Het is daarmee in de eerste plaats een beeldend element dat inspeelt op de stedebouwkundige situatie.
De twee delen waaruit het kunstwerk is opgebouwd, staan haaks op elkaar. Het ene volume is laag en breed en maakt een lichte zwenking. In de wanden is een grillig patroon van doorboringen aangebracht, als een persoonlijk handschrift. Dit deel belichaamt het individuele, het unieke in de mens. Het andere volume, hoog en smal, is veel strakker van vorm en juist rationeel van opzet. Een stramien van lasnaden en klinknagels verleent de wanden een heldere, regelmatige structuur. Die ritmische regelmaat, is ook aanwezig in de tanding aan de onderzijde, uitmondend in een bassin dat zich met een spiraalbeweging de grond in boort. Je zou die beweging op kunnen vatten al een verwijzing naar de wereld van de wetenschap: de rationele zoektocht van de mens naar de verscholen oorzaken en wetmatigheden in de wereld om hem heen.

Bron: Kunst Onderweg, Paul van de Sande

c/o Pictoright, Amsterdam