Ga naar inhoud (ALT + C)

KORT over het werk

Terug naar overzicht

titel Schôon Ding
jaar van realisatie 2003
naam kunstenaar(s)
locatie La Poubelle, Havendijk 20 (bekijk het werk op de kaart)
materiaal Kleurenfoto’s/ Mupi’s/ Reizende expositie
herkomst opdracht KORT/ gemeente Tilburg
eigenaar Gemeente Tilburg
afbeeldingen
klik voor vergroting
klik voor vergroting
klik voor vergroting
klik voor vergroting

‘Schôon Ding’ is de titel van een fotoserie in het kader van het 25-jarig bestaan van kringloopbedrijf La Poubelle.
De Tilburgse kunstenaar Theo Hol werkt sinds 1996 als vrijwilliger bij dit kringloopbedrijf en kent het bedrijf en haar medewerkers zeer goed. Hij heeft met een serie kleurenfoto’s de mensen die het kringloopproces mogelijk maken in beeld gebracht. Kenmerkend voor het project is het begrip ‘waarde’ in bijvoorbeeld eigenwaarde, waardevol, waardeloos, herwaardering. De Stichting La Poubelle hecht belang aan de eigenwaarde van de mensen die er werkzaam zijn en relativeert de waarde van de goederen uit de consumptiemaatschappij

De fotoserie is tijdens de feestweek bij La Poubelle tentoongesteld en is nu als rondreizende tentoonstelling beschikbaar voor het onderwijs en wijkcentra en heeft daarmee een educatief en documentair karakter. De artistieke kwaliteit van de fotografie is echter doorslaggevend. Een deel van de foto’s is uitvergroot en in de jubileumperiode in 2003 op 40 mupi’s tentoongesteld. Een aantal foto’s is aangebracht op de vrachtauto’s van La Poubelle. Zowel beeldend kunstenaar Theo Hol als de Stichting La Poubelle hebben via de Openbare Oproep 2002 een projectaanvraag ingediend in het kader van het jubileum van Stichting La Poubelle. De adviescommissie KORT was van beide projecten gecharmeerd en stelde voor om te komen tot één gezamelijk project.

c/o Pictoright, Amsterdam