Ga naar inhoud (ALT + C)

KORT over het werk

Terug naar overzicht

titel SHOPPING
jaar van realisatie 2003
naam kunstenaar(s)
locatie Winkelgebied Binnenstad
eigenaar Fundament
afbeeldingen
klik voor vergroting
klik voor vergroting

In 2003 is een aantal kunstenaars door de stichting Fundament uitgenodigd om in het winkelgebied van Tilburg een tijdelijke interventie te realiseren rondom het begrip ‘shopping’.
Shoppen is één van de meest populaire openbare activiteiten en het symbool voor de consumptiemaatschappij. Shoppen is meer dan winkelen. Shoppen incorporeert in toenemende mate entertainment. Shoppen is stemming, vermaak, ervaring en beleving. Shoppen is een hot item in de architectuur, stedenbouw, beeldende kunst en vrijetijdswetenschappen. De essentie van de hedendaagse stad valt niet langer te begrijpen zonder shopping: alle structuren en instanties zijn eraan onderworpen.

Shoppen maakt gebruik van een commerciële beeldtaal, naar believen met een artistieke component. Kan en wil de hedendaagse artistieke praktijk zich tot het shoppen verhouden? Kan zij tegenwicht bieden of approprieert zij even efficiënt en schaamteloos? Wordt ze door de praktijk opgeslokt of kan ze het systeem van binnen uit becommentariëren?

Dit project met kunstenaars van internationaal niveau is een particulier initiatief en komt zowel voort uit ontwikkelingen in de beeldende kunst als in de wetenschap. Het project geeft ruimte aan het kritische karakter van kunst en zal mensen bereiken die zich gewoonlijk niet met beeldende kunst bezig houden. De ingrepen die de kunstenaars doen hebben een tijdelijk karakter. Een speerpunt in het beleid van de Gemeente Tilburg is het upgraden van haar winkelgebied, dit kunstproject sluit daar tijdelijk bij aan. Het project zal waarschijnlijk een kunstminnend publiek vanuit het land aantrekken.

Stichting Fundament is een onafhankelijk tentoonstellingsplatform voor hedendaagse kunst en openbare ruimte. Chris Driessen, artistiek leider en Heidi van Mierlo, zakelijk leider, organiseren jaarlijks tentoonstellingen op specifieke locaties in de openbare ruimte, sinds 2000 in Tilburg. De stichting heeft dit project ingediend via de Openbare Oproep KORT 2002.
De kunstenaars Daniele Buetti (Zwiteserland), Fabian Marcaccio (Argentinië) en Olaf Nicolai (Duitsland) hebben allen reeds een ingreep in de Tilburgse binnenstad gepleegd.

c/o Pictoright, Amsterdam; foto´s Peter Cox

Gerelateerde werken