Ga naar inhoud (ALT + C)

KORT over het werk

Terug naar overzicht

titel Dansende Schildpadden
jaar van realisatie 2007
naam kunstenaar(s)
locatie Muzentuin, Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Zwijsenplein 1 (bekijk het werk op de kaart)
materiaal brons en graniet
herkomst opdracht Fontys
eigenaar Gemeente Tilburg
kunstroute
afbeeldingen
klik voor vergroting
klik voor vergroting
klik voor vergroting
klik voor vergroting
klik voor vergroting
klik voor vergroting

Met zijn Dansende Schildpadden verbeeldt Niko de Wit de metamorfose die de huidige Muzentuin in de loop der tijd onderging. Waar ooit het besloten kloostercomplex van de zusters van Visitatie lag, is heden ten dage een zestal kunstopleidingen gevestigd. Daarmee maakten stilte, contemplatie en beslotenheid plaats voor een levendige, open ontmoetingsplaats voor studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten én de burgers van de stad. In zijn beeld brengt Niko de Wit dit contrast tussen verleden en heden tot uitdrukking.

Op het piramidevormige ‘dak’ dat de kubusvormige drager van het beeld afsluit, balanceren twee op asymmetrische wijze gespiegelde schildpadden. Met hun enorme omvang en getordeerde halzen tarten de schijnbaar zwierende dieren niet alleen de wetten der zwaartekracht. Ook manifesteren zij zich, door hun gebogen vormen en suggestieve dynamiek als de uitbundige en absurdistische pendant van de strakke drager.
Letterlijk is verbeeld hoe de geschiedenis – het klooster met haar besloten tuin, waar de zusters zich indertijd terugtrokken voor contemplatie - het heden draagt. De in de vlakken van de kubus geplaatste gotische bogen verwijzen hiernaar. De dansende schildpadden vormen daarentegen een metafoor voor de muzen die tegenwoordig de plek bevolken. Het contemplatieve tegenover het actieve leven.

Deze tegenstelling ligt echter ook in de dieren zelf besloten. De extravertheid van hun dans vormt de tegenhanger van de beslotenheid van het schild waarin ze zich terug kunnen trekken. En dat is nu precies waar het in het scheppingsproces om gaat, na overdenking in stilte en afzondering komen tot expressie in de creatieve handeling.
In de granieten plaat, op steenworp afstand, staat te lezen:

DANSENDE SCHILDPADDEN. AANGEBODEN DOOR FONTYS HOGESCHOLEN AAN DE GEMEENTE TILBURG, 12 JUNI 2007 MUZENTUIN, VOORHEEN KLOOSTERTUIN VAN DE ORDE VAN O.L. VROUW VISITATIE 1885-1986.

c/o Pictoright, Amsterdam. Fotografie Niko de Wit, tekst Ingrid Luycks