Ga naar inhoud (ALT + C)

KORT over het werk

Terug naar overzicht

titel Water naar de Heuvel dragen
jaar van realisatie 2010
naam kunstenaar(s)
locatie Centrum
herkomst opdracht KORT
eigenaar Gemeente Tilburg

John Verstappen van de afdeling Ruimte en Economie van de gemeente Tilburg stelde voor om een KORT-project rondom het thema water in het centrum van de stad uit te voeren naar aanleiding van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, dat in 2009 zal worden vastgesteld door de Raad. De gewenste locatie voor dit project is de binnenstad.

De relatie tussen watersysteem en water in de openbare ruimte is in dit gebied verbroken. De zogenaamde Blauwsloten zijn vervangen door riolering. Het watersysteem speelt zich dus met name ondergronds af. Het weinige water wat aanwezig is in de binnenstad heeft een positieve invloed op de leefomgeving, maar is helaas kunstmatig en weinig duurzaam. Het water is namelijk drinkwater, wat van ver moet worden gehaald.

Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan is een instrument dat ontwikkelingen in regenval en inzichten in het duurzaam omgaan met water aan elkaar verbindt. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een plan voor beheer, onderhoud en ontwikkeling van het rioleringssysteem. Ook het bewust maken van bewoners van het belang van water zal een onderdeel worden van het plan.

KORT wil dit thema verder uitwerken tot een of meerder permanente kunstwerken in de stad die met water te maken hebben. Water kan letterlijk of figuurlijk opgevat worden.

c/o Pictoright, Amsterdam.