Ga naar inhoud (ALT + C)

KORT route: Masterplan voor de Beeldende Kunst Tilburg

Terug naar overzicht

Voorgeschiedenis:

In 1976 heeft de gemeente Tilburg besloten om vanaf dat tijdstip 1% van de kosten voor het bouwrijp maken van terreinen voor bestemmingsplannen te reserveren voor toepassing van beeldende kunst in de gebouwde of te bouwen omgeving. Hiermee was een garantie geschapen voor een realiseren van een budget voor kunsttoepassing in het openbaar gebied.

De gemeente Tilburg is in 1982 financieel gesteund door het Ministerie van WVC om via het Praktijkburo Beeldende Kunstopdrachten een plan te ontwikkelen voor kunsttoepassingen in het openbaar gebied.

In vervolg hierop is een beleidscommissie samengesteld die tot taak had een opdrachtomschrijving te formuleren van een ‘samensteller Masterplan Beeldende Kunst Tilburg’. Uit de reflectanten is Joost Baljeu beeldend kunstenaar geselecteerd.

In 1983 werd ‘beeldende kunst in tilburg, een masterplan’ door Joost Baljeu gepresenteerd.

Beschrijving van het Masterplan:
Doel van zijn ontwerp was, ‘om te komen tot een zo verantwoord mogelijke plaatsing van beeldende kunst in het openbaar, dat wil zeggen voor iedereen toegankelijk gebied’ en ‘door middel van inbreng van beeldende kunst de kwaliteit van het stedelijk leefmilieu op te voeren en te verlevendigen’ aldus Joost Baljeu.

Het verschil met de percentageregeling, welke gericht is op een nieuwbouw-project en gerelateerd is aan zo'n project, biedt het ‘masterplan’ de mogelijkheid om los te komen van een gebouw en toepassing te vinden in gehele gebieden of gebiedsdelen.

In zijn plan heeft Joost Baljeu de historische web-vormige hoofdstructuren van Tilburg, de zogenaamde verbindingen tussen de oude dorpen, als leidraad genomen. Hierbinnen heeft hij voorstellen voor routes en locaties gedaan.

Op deze ontworpen routes zijn kunststromingen toegepast:
- conceptuele kunstroute
- constructieve kunstroute
- figuratieve kunstroute

In het totaal waren oorspronkelijk vijftien beelden voorzien, maar als gevolg van locatiewijzigingen zijn in de loop van de uitvoering twee locaties komen te vervallen. Tevens zijn er in de praktijk andere locaties gekozen vanwege verschillende verkeerstechnische en leiding technische onmogelijkheden.

De dertien geplaatste objecten zijn in de periode 1987 tot 1996 gerealiseerd.

route A, BI en BII
constructief:
Arnaud Beerends, Zonder titel.
Hanshan Roebers, de Brug van weleer, in de Tilburgse volksmond ook de ‘Springplank’ genoemd.
Bernard Olsthoorn, Zonder titel.
Har Voogt, V1.13

conceptueel:
Huib Fens, Project Westerpark.
Michel Somers, Due spazi assolutament neri

route C
constructief:
Eugène van Lamsweerde, Zonder titel
Bart Slegers, Zonder titel
conceptueel:
Frans Halmans, 'zonder titel met 6 parkbanken en 7 hekjes'
Herman Makkink, Tunnel
Albert Goederond, Zonder titel

route DI en D II
conceptueel:
Peter Slagboom, Zonder titel

route E
figuratief:
Marinus Boezem, Zonder titel
Jerome Sijmons, Galapagos

Zonder titel 1987
   
De brug van weleer 1987
   
Zonder titel 1988
   
V1.13 1992
   
Project Westerpark 1987
   
Due spazie assolutamente neri 1988
   
Zonder titel 1989
   
Zonder titel 1989
   
'Zonder titel met 6 bankjes en 7 hekjes' 1994
   
Tunnel 1988
   
Zonder titel 1997
   
Zonder titel 1987
   
Zonder titel 1995
   
Galapagos 1992
   

Gemeente Tilburg 2000

Routebeschrijving

Download de routebeschrijving in Adobe Acrobat PDF formaat door op onderstaande link te klikken
Route beschrijving kunstroute: Masterplan voor de Beeldende Kunst Tilburg